Wykorzystując zdobyte własne doświadczenia oraz doświadczenia naszych zachodnich partnerów, jesteśmy otwarci na nowości techniczne, pozwalające usprawnić i podnieść jakość owoców produkowanych przez naszych partnerów.

Posiadamy partnerów wśród firm:

  • produkujących urządzenia rolnicze,
  • wyposażających plantacje w dodatkową infrastrukturę,
  • dystrybuujących środki ochrony roślin,
  • zaopatrujących w materiały eksploatacyjne min. opakowania, skrzynki itp. ,
  • profesjonalnych firm doradczych, szkoleniowych i certyfikujących,
  • szkółkarskich.